biotech_employer_img
edit_profile

Capio Spine Center Stockholm

United States

Member Since:Mar 05, 2024

Ownership:N/A

Number of Offices:N/A

Total Employees:51–200

Established In:2000

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker i framför allt Norden. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp där patienten kan känna dig trygg med att få bästa möjliga vård och ett professionellt omhändertagande. Inom GHP blir ledande läkare delägare i sina respektive verksamheter. GHP Stockholm Spine Center AB är GHPs största klinik och Sveriges största kompetenscentrum när det gäller att bedöma indikationer för/och utföra degenerativ ländryggs- och nackkirurgi. Kliniken ligger i frontlinjen gällande forskning och införande av nya behandlingsmetoder och satsar på att ur alla aspekter utveckla kvaliteten i vårdarbetet. GHP Stockholm Spine Centers enhet för smärtrehabilitering tar emot patienter med långvarig smärta i de fall kirurgi eller andra medicinska insatser inte är aktuella. Arbetet sker i multimodala team, bestående av läkare, psykolog, sjukgymnast, smärtsjuksköterska och kurator. Insatserna planeras och samordnas mot ett gemensamt mål i nära samarbete med patienten. GHP Stockholm Spine Center skapar förebilden för multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvär.

No record available!

No record available!

No record available!

No record available!

No record available!

No record available!